OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 15.05.2022 08:47:21 

Slovenská Shito Ryu Karate Asociácia

Úvod

 

 

  

 

 

                                            

Slovenská Shito Ryu Karate Asociácia je dobrovoľné združenie klubov a jednotlivcov s pôsobnosťou na území Slovenska, bola založená v roku 2001. Jej úlohou a cieľom je rozvoj Shito ryu karate v jeho tradičnej forme, súčasne sa zaoberá aj športovou formou súťažného karate. Má vytvorenú štruktúru komisií, ktoré zabezpečujú jej činnosť v oblastiach vydávania metodických listov, tvorení skúšobných poriadkov, organizácií seminárov, sústredení, súťaží a skúšok technických stupňov vyspelosti. Tvorí vlastnú reprezentáciu za účelom účasti na zahraničných seminároch a štýlových súťažiach. Vo svojej činnosti spolupracuje so zahraničnými inštruktormi zaoberajúcimi sa  Shito ryu karate. Od roku 2003 spolupracuje so Senseiom Yoshiharu Hatano 8.DAN.  Hatano Sensei toho času žije v Taliansku a pôsobí v organizácii Union Shito Ryu Europe.  

       V roku 2012 sa členovia SSHRKA rozhodli iniciovať založenie Európskej Shito Ryu Karate Federácie ktorej prvé majstrovstvá sa za účasti reprezentantov z Ruska, Rumunska, Maďarska, Chorvátska a Slovenska ukutočnili 15 -16 Júna, 2013 v Nových Zámkoch.

              Záverom, záujemcom o činnosť v asociácii ponúkame možnosť spolupráce, tak aby bol zaistený jej ďalší rozvoj.

                                                                                                                                 VV SSHRKA

                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                       

      Sensei Yoshiharu Hatano a p.Peter Baďura                  Družstvo Kata mužov 1. miesto          M-ESHRKF 2016 kata ženy Ema Brázdová 1.miesto

                        prezident SSHRKA                                         M-ESHRKF 2015, Nové Zámky           Dorota Balciarová a Alžbeta Ovečková 3.miesta