OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 15.05.2022 08:47:21 

Slovenská Shito Ryu Karate Asociácia

Pracovné materiály

Stanovy SSHRKA:  Stanovy  SSHRKA 2022.pdf

Prihláška do SSHRKA:  Prihláška.pdf

História, technická charakteristika a názvy Shito ryu:  Terminologia-shito ryu.pdf

Skúšobný poriadok Shito ryu: Skušobny poriadok-všeobecná časť.pdf 

Skúšobný poriadok Shito ryu:  Skušobny poriadok špecialna časť 2021.pdf

Hospodárska smernica:  Hosp._smernica_ssrka_2021__.pdf

Godo shin: Päť princípov duchovnej cesty Shto ryu.pdf (83 KB)

Dojo kun: Dojo kun.pdf