OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 15.05.2022 08:47:21 

Slovenská Shito Ryu Karate Asociácia

Morálny kódex Karate

 

Morálny kódex Karate je odvodený z filozofie bojových umení založených na princípe BUDO a BUSHI DO.

Česť a vernosť sú dva najdôležitejšie princípy tohoto kódexu. Nemenej významné princípy sú: oddanosť, spravodlivosť, odvaha, dobrota a láskavosť, úprimnosť, rešpekt a slušnosť, skromnosť, pokora a predovšetkým sebaovládanie.

 

Česť – meiyo

Je nevyhnutná vlastnosť. Bojovať nemôžme bez zmyslu pre česť. Od nej sa odvíja všetko ostatné, znamená to mať morálny kódex, ideál a rešpektovať ho.

 

Vernosť – chujitsu

Česť nemôže mať zmysel bez vernosti a oddanosti k istým ideálom a k tým, ktorý ho spolu v karate-do zdieľajú. Je nevyhnutnosť aby sa plnili záväzky a aby sa dané slovo dodržalo.

 

Úprimnosť – seijitsu

Vernosť vyžaduje úprimnosť vo svojich slovách a činoch, pretože bez nej nemôže byť dôvera. Klamstvo dvojzmyselnosť plodí podozrenia, ktoré sú zdrojom hádok a sporov. Pozdrav v karate-do je výrazom tejto úprimnosti. Je signálom toho, že neskrývame svoje myšlienky, city a vieme byť sami sebou.

 

Odvaha – yuuki

Sila ducha, ktorá nás robí odolným voči nebezpečenstvu a utrpeniu, tomu sa hovorí odvaha. Znamená to rešpektovať za každých okolností to, ćo se nám zdá správne, vedieť prekonať svoj strach a obavy. Statočnosť, nadšenie a vôle to sú piliere odvahy.

 

Dobrota a láskavosť - shinsetsu

Dobrota a láskavosť sú známkou odvahy a prezrádzajú vysoký stupeň ľudskosti. Je to stav ducha, ktorý nás vedie do budúcnosti, ku vzájomnej pomoci, k pozornosti ku druhým, k svetu okolo nás, k rešpektovaniu života.

 

Skromnosť a pokora – ken

Dobrota a láskavosť sa nemôžu vyjadriť bez miernosti v sebahodnotení. Vedieť byť pokorným a oslobodením od pýchy a márnivosti je jediná záruka skromnosti. Znamená to byť skutočným, bez falošných predstav o sebe.

Spravedlnosť – tadashi

Spravedlnosť znamená vždy sledovať líniu povinnosti a nikdy sa od nej neodchýliť a neopustiť ju. Oddanosť, čestnosť a úprimnosť sú piliere spravedlnosti, ktorá nám umožní robiť rozumné a správne rozhodnutia.

 

Rešpekt – sonchoo

Spravedlnosť vyvoláva rešpekt v očiach tých, ktorí nás obklopujú. Je to vlastnosť vedieť jednať s ľudmi, vecami s úctou, tak ako to vyžaduje ich vek, zásluhy, a rešpektovať tieto vlastnosti je sväté. Slušnosť je výrazom rešpektu k blížnym, nech sú ich vlastnosti, slabosti a sociálne postavenie akékoľvek. Etika a etiketa sú výrazom rešpektu a slušnosti.

 

Sebekontrola – seigo

Táto by mala byť bezpodmienečnou vlastnosťou každého karatistu. Znamená to majstrovské ovládanie svojich pudov a citov. Je to jeden z cieľov bojových umení. Podmieňuje všetok náš úspech. Povinnosť tradičnej morálky a cti určená v karate-do sú základom pre získanie tohoto majstrovstva.